Zbiór

Sezon w naszym gospodarstwie zaczynamy od połowy maja a kończymy około połowy października w zależności od panującej aury.

Zbiór truskawek wykonywany jest w systemie akordowym, zbieraczki zaczynają pracę o 5 rano i trwa ona do chwili wzrostu temperatury, po czym zbiór jest przerywany ze względu na możliwość obniżenia jakości zbieranych owoców.

Wstępna kontrola jakości przeprowadzana jest na plantacji pod okiem wyspecjalizowanego personelu.

Plantacje zaopatrzone są w toalety TOI-TOI oraz krany z wodą do mycia rąk.

Gospodarstwo Rolne Januchowski Waldemar Tel./fax 067 26 89 741 biuro@dobratruskawka.pl realizacja: webest.pl